Co to jest badanie QEEG?

2. Co to jest zapis QEEG?

Znów wróćmy na chwilę do opowieści o elektroencefalografiście, który mając przed oczyma zapis EEG szacował częstotliwość czynności podstawowej oraz udział innych rytmów (szczególnie tych wolnych). Jest to praca statystyczna, dość żmudna. Aż ciśnie się na usta pytanie – czy nie dałoby się pomóc w tej mordęce umęczonemu elektroencefalografiście?

Otóż pomoc istnieje. Odkąd zaczęły pojawiać się zapisy EEG na nośniku elektronicznym, czyli odkąd możliwe było oglądanie zapisów na komputerze, od tego czasu do pracy statystycznej wdrożono programy komputerowe. Już nie elektroencefalografista, a komputer oblicza częstotliwość czynności podstawowej, znajduje ogniska czynności wolnej, itd. A ponieważ programy komputerowe wykonują pracę statystyczną o wiele lepiej niż człowiek, takie programy stały się wielką pomocą diagnostyczną. Statystyczne opracowania zapisów EEG, czyli ilościowe mapy zapisu EEG, nazwano QEEG. Przykładową mapę QEEG 10-letniego chłopca przedstawia rysunek 7.

QEEG 07

Rysunek 7. QEEG (widmo mocy) zdrowego dziesięcioletniego chłopca

Oprogramowanie można skonfigurować tak, aby tworzyło mapy QEEG poszczególnych rytmów (tak jak na rysunku 7), można także rozbić mapy na poszczególne częstotliwości. Dla przykładu popatrzmy na mapy QEEG z rysunku 8., zwracając szczególną uwagę na lokalizację czynności alfa z zakresu 9-10 Hz.

QEEG 08

Rysunek 8. Mapy QEEG dla częstotliwości od 0,5 do 16 Hz (chłopiec 10 lat z rozpoznaniem dysleksji)

Przedstawione mapy 10-letniego chłopca zgadzają się z wynikami badań Kropotova, w świetle których u osób z dysleksją obserwujemy nadmiar czynności alfa nad odprowadzeniam P3.

Inny przykład przedstawia rysunek 9. Jest to QEEG 26-letniego mężczyzny z zespołem Downa. Zwróćmy uwagę na ognisko czynności wolnej znajdujące się w okolicy ośrodka Broki (mężczyzna nie mówi).

QEEG 09

Rysunek 9. Mapy QEEG mężczyzny z zespołem Downa, sporządzone dla częstotliwości od 0,5 do 16 Hz. Strzałka wskazuje lokalizację czynności delta w okolicy ośrodka Broki

Z podanych przykładów wynika konkluzja, że znalezienie przyczyny zgłaszanego problemu klinicznego polega na skorelowaniu obrazu QEEG z funkcjonalną mapą mózgu (np. problemy związane z mową mogą mieć swoje odzwierciedlenie w ognisku czynności wolnej znajdującym się nad ośrodkami mowy kory mózgowej). Jest to prawda, z zastrzeżeniami, o których będzie mowa dalej.

Czytaj dalej

Homo homini consulere debet.