DNI MÓZGU 9

IX Dzien mózgu  - Klinika mózgu

CZWARTEK, 13 MARCA WYKŁADY | aula C- 1031 (Collegium Jana Pawła II)

9:00 - 9:15 Otwarcie

9:15 - 10:00 Okulografia w konfrontacji ze sztuką współczesną, dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL (KUL)

10:00 - 11:00 Z mózgiem do naprawy. Interdyscyplinarna integracja, neuronauka i nowoczesna neurorehabilitacja, dr Tomasz Komendziński (UMK) 11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 12:30 Czy istnieje chemobrain? O wpływie chemioterapii na funkcjonowanie mózgu, prof. Aneta Borkowska (UMCS)

12:30 - 13:15 Różnice płciowe w budowie podwzgórza i ich związki z różnicami płciowymi w zachowaniu z uwzględnieniem aspektów klinicznych, dr Konrad Janowski (WSFiZ)

13:15 - 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 - 15:30 Siłownia umysłowa na wyciągnięcie ręki? Prezentacja wybranych metod usprawniających funkcjonowanie poznawcze, mgr Rafał Szewczyk (UJ)

15:30 - 16.15 Podsłuchać mózg, odebrać wiadomość – uchwycić świadomość., mgr Urszula Górska (UJ)

16:15 - 16:30 Przerwa kawowa

16:30 - 17:00 Pokaż mi swój mózg, a powiem Ci, kim jesteś...? Biologiczne podłoże osobowości, mgr Łukasz Miciuk (KUL)

17:00 - 17:30 Twórcze oblicze ADHD – czy sukces osób z nadpobudliwością psychoruchową jest możliwy? mgr Anna Szpak (KUL)

17:30 - 18:00 Sawanci: jak oni to robią? Charakterystyka zespołu sawanta w ujęciu neuropsychologicznym, mgr Marta Jaśkiewicz, Ewelina Polak (KUL)

 

PIĄTEK, 14 MARCA WARSZTATY | Laboratorium Psychoneurofizjologiczne CN –P24 (Collegium Norwidianum)

9:30 - 11:00 Wzrok jako narzędzie sterowania komputerem, dr Bibianna Bałaj (UMK)

11:00 - 12:30 Na jakich falach nadaje nasz mózg? Warsztat z metody neurofeedback, mgr Rafał Szewczyk (UJ)

12:30 - 13:00 Przerwa kawowa 13:00 - 15:00 Metoda mózgowych potencjałów wywołanych w neuronauce - warsztat z metody ERP, dr Paweł Stróżak (KUL)

15:00 - 15:15 Co się dzieje w mózgu żonglera? - prelekcja przed warsztatem, Marta Ratomska (Studenckie Koło Neuronauk KUL)

15:15 - 16:45 Warsztat żonglowania, Agnieszka Krzysztofiak (Lubelskie Stowarzyszenie Sztukmistrzów)

16:45 - 17:00 Zakończenie

 

Homo homini consulere debet.