EEG Biofeedback II stopnia

Koszt szkolenia: 1600,00 zł

Maksymalna liczba uczestników: 12

Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnym miejscu na terenie UE również dla mniejszych grup. W celu ustalenia terminu, ceny i miejsca - zapraszamy do kontaktu.

 

przycisk program szkolenia www

przycisk regulamin szkolenia www

 


Uczestnik, po ukończonym szkoleniu:

  • zna charakterystykę i możliwości zastosowania w terapii biofeedback czujników mierzących parametry ciała takie jak temperatura, przewodność skóry, elektromiografia;
  • potrafi zidentyfikować i opisać profile psychofizjologiczne człowieka;
  • potrafi zaplanować i przeprowadzić trening przy stosowaniu czujników EEG, Temp, SC oraz EMG;
  • umie w zaawansowany sposób wykorzystywać możliwość aparatury do metody biofeedback.

Szkolenie Biofeedback II-go stopnia jest kontynuacją pierwszego stopnia. Tak całościowo zaplanowany program szkoleń, ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do świadomego i efektywnego korzystania z metody biologicznego sprzężenia zwrotnego. W przeciwieństwie do szkolenia I-go stopnia, które dotyczyło głównie zastosowania elektroencefalografii w terapii biofeedback, ta część szkolenia koncentruje się na czujnikach psychofizjologii. W czasie kursu uczestnik dowie się, w jaki sposób obserwacja zmian fizjologicznych w naszym ciele informuje nas o stanie naszego ciała i umysłu, nauczy rozpoznawać funkcjonowanie prawidłowe od niepożądanego oraz zdobędzie umiejętność przywracania harmonii między ciałem a umysłem przy wykorzystywaniu aparatury do biofeedback. Duża cześć szkolenia to zajęcia praktyczne, dzięki którym kursanci zostaną przygotowani do wykorzystania zdobytej wiedzy w swojej pracy z klientem/pacjentem. Szkolenie jest prowadzone przez lekarza i psychologa.

 

WYKŁADOWCA

 

mgr Rafał Szewczyk

 

przycisk zapisz sie www

 

 

 

Homo homini consulere debet.