Warsztaty

Eyetracking w badaniach marketingowych okiem psychologa. Możliwości i ograniczenia.

 

Warsztat ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawami metodologii badań marketingowych, wykorzystujących technikę okulografii. Omówione zostaną ich poszczególne etapy, czyli przygotowywanie, przeprowadzanie, dokonywanie analiz i interpretacji wyników. Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem myGaze Eye Tracker wraz z oprogramowaniem Morae. Dodatkowym celem będzie dyskusja nad możliwościami i ograniczeniami, a także faktami i mitami dotyczącymi stosowania technologii eyetrackingu w praktyce badań marketingowych. Przedmiotem dyskusji będzie ponadto rola psychologa w tego typu badaniach.

 


ERP - metoda mózgowych potencjałów wywołanych w neuronauce.

 

sala CN-P24 (Laboratorium Psycho-Neuro-Fizjologiczne)

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy dotyczącej metody mózgowych potencjałów wywołanych (event-related potentials, ERP) oraz przeprowadzenie krótkiego eksperymentu z jej wykorzystaniem. Metoda ERP oparta jest na pomiarze elektroencefalograficznym (EEG) i umożliwia rejestrację aktywności ludzkiego mózgu podczas wykonywania różnych zadań poznawczych. W ramach warsztatu przedstawione będzie również znaczenie i zastosowanie metody ERP w badaniach podstawowych i aplikacyjnych.

 

Homo homini consulere debet.