neurostimulus

About neurostimulus

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far neurostimulus has created 7 blog entries.

Prawne aspekty użytkowania i serwisowania aparatury do neuroterapii

2017-06-20T12:12:48+02:00

Streszczenie Obecnie w Polsce wykorzystuje się coraz więcej urządzeń do neuroterapii, takich jak biofeedback, tDCS czy TMS. Prywatne i publiczne ośrodki coraz częściej decydują się na zakup tego typu aparatury. Poza prawnymi aspektami prowadzenia i korzystania z neuroterapii (Szewczyk i wsp. 2016) należy wziąć pod uwagę również konsekwencje zakupu i serwisowania sprzętu neuroterapeutycznego. Aparaturę [...]

Prawne aspekty użytkowania i serwisowania aparatury do neuroterapii2017-06-20T12:12:48+02:00

Prawne aspekty prowadzenia i korzystania z neuroterapii

2017-06-05T15:00:07+02:00

Streszczenie Nieinwazyjne techniki neuroterapii (neurofeedback, TMS, tDCS) zyskują coraz większą popularność jako metody wspierające leczenie i rehabilitację procesów poznawczych, zaburzeń emocjonalnych oraz dysfunkcji o charakterze sensomotorycznym. Mimo nieinwazyjności wspomnianych metod, wśród pacjentów i początkujących terapeutów pojawiają się obawy co do ich potencjalnej szkodliwości. Tymczasem w Polsce wciąż nie ma regulacji prawnych, które określałyby zakres [...]

Prawne aspekty prowadzenia i korzystania z neuroterapii2017-06-05T15:00:07+02:00

Nowoczesne technologie w neuronauce – możliwości, ograniczenia i perspektywy rozwoju

2017-06-05T14:48:18+02:00

 Streszczenie: Neuronauka poznawcza jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, powstałą w wyniku połączenia pracy m. in. psychologów, biologów, inżynierów, informatyków. Przedmiotem jej badań są mechanizmy neuronalne leżące u podłoża funkcji poznawczych człowieka. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu urządzeń do neuroobrazowania, takich jak elektroencefalografia (EEG), funkcjonalny i dyfuzyjny rezonans magnetyczny (fMRI, dMRI), czy eyetracking. Każda z tych [...]

Nowoczesne technologie w neuronauce – możliwości, ograniczenia i perspektywy rozwoju2017-06-05T14:48:18+02:00

Skuteczność treningu pamięci roboczej – kwestie do rozważenia dla przyszłych badań

2017-06-05T14:41:26+02:00

Abstrakt: Trening pamięci roboczej jest ostatnio przedmiotem dużego zainteresowania i wzbudza wiele kontrowersji. Jako że sprawność pamięci roboczej koreluje z inteligencją płynną, wielu badaczy podejmowało próby zwiększenia inteligencji przez trening pamięci roboczej. Potwierdzona skuteczność treningu pamięci roboczej mogłaby otworzyć drogę do skutecznej terapii wielu zaburzeń jak i poprawy funkcjonowania poznawczego u osób zdrowych. Jednakże, [...]

Skuteczność treningu pamięci roboczej – kwestie do rozważenia dla przyszłych badań2017-06-05T14:41:26+02:00

Techniki efektywnej nauki

2017-06-05T13:09:06+02:00

„Repetitio est mater studiorum” głosi łacińska sentencja. Jednak z pewnością wiele osób przekonało się, że stan posiadanej przez nas wiedzy nie zawsze jest wprost proporcjonalny do ilości powtórek, które fundujemy sobie w ramach „wkuwania” do egzaminu lub sprawdzianu. Od czego więc zależy efektywność procesu uczenia się? Jak odpowiednio zorganizować sobie czas i przestrzeń, aby [...]

Techniki efektywnej nauki2017-06-05T13:09:06+02:00

Neuronauka w służbie edukacji?

2017-06-05T13:04:46+02:00

  Kilka dni temu rozgorzała dyskusja dotycząca faktu, iż dr Marzena Żylińska, autorka książki “Neurodydaktyka. Nauczanie przyjazne mózgowi” dopuszcza się w swojej publikacji nadmiernych uproszczeń wyników badań z dziedziny neurobiologii, a także podaje w niej nieprawdziwe informacje. Dr Żylińska nie omieszkała ustosunkować się do tych zarzutów [link]. Jej argumentacja opiera się na założeniu, iż [...]

Neuronauka w służbie edukacji?2017-06-05T13:04:46+02:00

Znaczenie treningu muzycznego dla dostępu do kultury wysokiej

2017-06-05T13:04:50+02:00

  Abstrakt Uczestnictwo w kulturze wysokiej wymaga pewnych predyspozycji, m.in. wysokiego poziomu funkcji percepcyjnych, wysokiego poziomu wykształcenia, oraz odpowiedniej wrażliwości emocjonalnej. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że jedną z form kształtowania gotowości do uczestnictwa w kulturze wysokiej może być trening muzyczny. Jest to możliwe m. in. dzięki coraz częściej dostrzeganym powiązaniom między muzyką a [...]

Znaczenie treningu muzycznego dla dostępu do kultury wysokiej2017-06-05T13:04:50+02:00