Biofeedback I-go stopnia

KOSZT SZKOLENIA: 1400 zł

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 12 osób

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów. Jest jednak otwarte także dla innych grup zawodowych oraz studentów.

Prowadzimy szkolenia w kameralnych grupach i kładziemy nacisk na wytrenowanie umiejętności samodzielnego, świadomego i odpowiedzialnego wykorzystania biofeedbacku w praktyce.

W przystępny sposób wyjaśniamy zagadnienia teoretyczne dotyczące neuronalnych mechanizmów działania biologicznego sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu zapobiegamy powstawaniu i powielaniu mitów dotyczących biofeedbacku.

Szkolimy w systemie “akademickim” – część naszych autorskich publikacji przesyłamy Państwu przed szkoleniem. W ten sposób zapewniamy większą efektywność uczenia się, a czas spędzony na sali szkoleniowej w większej mierze przeznaczamy na część praktyczną.

Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnym miejscu na terenie UE również dla mniejszych grup. W celu ustalenia terminu, ceny i miejsca – zapraszamy do kontaktu

Uczestnik, po ukończonym szkoleniu:

  • definiuje, czym jest biofeedback i wyjaśnia zasadę działania biologicznego sprzężenia zwrotnego
  • zna funkcjonalną charakterystykę fal mózgowych o różnych częstotliwościach rejestrowanych w EEG
  • jest świadomy(a) możliwości i ograniczeń używanej aparatury i oprogramowania
  • zna różne dostępne na rynku urządzenia i oprogramowanie
  • samodzielnie planuje i przeprowadza treningi biofeedback
  • potrafi przeprowadzić jednokanałową diagnozę QEEG i jej wyniki wykorzystać przy układaniu protokołów terapeutycznych
  • stosuje techniki pozwalające zwiększać i utrzymywać motywację trenującego