Koszt szkolenia: 450,00 zł

Maksymalna liczba uczestników: 6

Warsztat może zostać zrealizowany, w dowolnym miejscu na terenie UE również dla mniejszych grup. W czasie szkolenia może być wykorzystywana dowolna aparatura do EEG-Biofeedbacku (np. Elmiko, Daymed, ProComp, Nexus). W celu ustalenia terminu, ceny i miejsca – zapraszamy do kontaktu.

Uczestnik, po ukończonym szkoleniu:

  • Wie i potrafi praktycznie przygotować trenowanego do sesji NFB – omówienie trudnych przypadków.

  • Potrafi dostosować posiadaną aparaturę do potrzeb i wymagań stawianych przez klienta – praktyczne ćwiczenia

  • Posiada umiejętności stawiania i realizacji krótko i długoterminowych celów trenowanego – omówienia przykładów i zbudowania przykładowego planu
  • Ugruntowuje wiadomości jak i umiejętności prowadzenia sesji treningowych za pomocą klasycznych protokołów SMR/Theta i BetaTheta. 
  • Zna najnowsze badania z użyciem metody Biofeedback

Warsztat ten skierowany jest do osób, które już ukończyły szkolenia na temat Neurofeedbacku lub posiadają podstawową wiedzę na temat prowadzenia treningów NFB. Priorytetowym celem szkolenia jest jego dostosowanie do potrzeb uczestników i udzielenie odpowiedzi na najczęstsze problemy i pytania występujące u początkujących trenerów Neurofeedback. Dlatego też tematyka szkolenia może zostać zwiększona tak, aby jak najlepiej wykorzystać czas warsztatu.


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE