Nowoczesne technologie w neuronauce – możliwości, ograniczenia i perspektywy rozwoju

2017-06-05T14:48:18+02:00

 Streszczenie: Neuronauka poznawcza jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, powstałą w wyniku połączenia pracy m. in. psychologów, biologów, inżynierów, informatyków. Przedmiotem jej badań są mechanizmy neuronalne leżące u podłoża funkcji poznawczych człowieka. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu urządzeń do neuroobrazowania, takich jak elektroencefalografia (EEG), funkcjonalny i dyfuzyjny rezonans magnetyczny (fMRI, dMRI), czy eyetracking. Każda z tych [...]