O NEUROTERAPII

Prawne aspekty użytkowania i serwisowania aparatury do neuroterapii

2017-06-20T12:12:48+02:00

Streszczenie Obecnie w Polsce wykorzystuje się coraz więcej urządzeń do neuroterapii, takich jak biofeedback, tDCS czy TMS. Prywatne i publiczne ośrodki coraz częściej decydują się na zakup tego typu aparatury. Poza prawnymi aspektami prowadzenia i korzystania z neuroterapii (Szewczyk i wsp. 2016) należy wziąć pod uwagę również konsekwencje zakupu i serwisowania sprzętu neuroterapeutycznego. Aparaturę [...]

Prawne aspekty użytkowania i serwisowania aparatury do neuroterapii2017-06-20T12:12:48+02:00

Prawne aspekty prowadzenia i korzystania z neuroterapii

2017-06-05T15:00:07+02:00

Streszczenie Nieinwazyjne techniki neuroterapii (neurofeedback, TMS, tDCS) zyskują coraz większą popularność jako metody wspierające leczenie i rehabilitację procesów poznawczych, zaburzeń emocjonalnych oraz dysfunkcji o charakterze sensomotorycznym. Mimo nieinwazyjności wspomnianych metod, wśród pacjentów i początkujących terapeutów pojawiają się obawy co do ich potencjalnej szkodliwości. Tymczasem w Polsce wciąż nie ma regulacji prawnych, które określałyby zakres [...]

Prawne aspekty prowadzenia i korzystania z neuroterapii2017-06-05T15:00:07+02:00