Skuteczność treningu pamięci roboczej – kwestie do rozważenia dla przyszłych badań

2017-06-05T14:41:26+02:00

Abstrakt: Trening pamięci roboczej jest ostatnio przedmiotem dużego zainteresowania i wzbudza wiele kontrowersji. Jako że sprawność pamięci roboczej koreluje z inteligencją płynną, wielu badaczy podejmowało próby zwiększenia inteligencji przez trening pamięci roboczej. Potwierdzona skuteczność treningu pamięci roboczej mogłaby otworzyć drogę do skutecznej terapii wielu zaburzeń jak i poprawy funkcjonowania poznawczego u osób zdrowych. Jednakże, [...]