O UCZENIU SIĘ

Techniki efektywnej nauki

2017-06-05T13:09:06+02:00

„Repetitio est mater studiorum” głosi łacińska sentencja. Jednak z pewnością wiele osób przekonało się, że stan posiadanej przez nas wiedzy nie zawsze jest wprost proporcjonalny do ilości powtórek, które fundujemy sobie w ramach „wkuwania” do egzaminu lub sprawdzianu. Od czego więc zależy efektywność procesu uczenia się? Jak odpowiednio zorganizować sobie czas i przestrzeń, aby [...]

Techniki efektywnej nauki2017-06-05T13:09:06+02:00

Neuronauka w służbie edukacji?

2017-06-05T13:04:46+02:00

  Kilka dni temu rozgorzała dyskusja dotycząca faktu, iż dr Marzena Żylińska, autorka książki “Neurodydaktyka. Nauczanie przyjazne mózgowi” dopuszcza się w swojej publikacji nadmiernych uproszczeń wyników badań z dziedziny neurobiologii, a także podaje w niej nieprawdziwe informacje. Dr Żylińska nie omieszkała ustosunkować się do tych zarzutów [link]. Jej argumentacja opiera się na założeniu, iż [...]

Neuronauka w służbie edukacji?2017-06-05T13:04:46+02:00

Znaczenie treningu muzycznego dla dostępu do kultury wysokiej

2017-06-05T13:04:50+02:00

  Abstrakt Uczestnictwo w kulturze wysokiej wymaga pewnych predyspozycji, m.in. wysokiego poziomu funkcji percepcyjnych, wysokiego poziomu wykształcenia, oraz odpowiedniej wrażliwości emocjonalnej. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że jedną z form kształtowania gotowości do uczestnictwa w kulturze wysokiej może być trening muzyczny. Jest to możliwe m. in. dzięki coraz częściej dostrzeganym powiązaniom między muzyką a [...]

Znaczenie treningu muzycznego dla dostępu do kultury wysokiej2017-06-05T13:04:50+02:00