Archiwa kategorii: Uncategorized

Zanim padnie odpowiedź na pytanie o to, co to jest badanie QEEG, zastanówmy się, czym jest badanie EEG. Otóż EEG, czyli elektroencefalogram, jest to zapis czynności bioelektrycznej mózgu mierzonej z powierzchni czaszki. Elektrody umieszczone na głowie osoby badanej rejestrują bardzo małe napięcia, rzędu mikrowoltów (milionowe części wolta), mierzone między każdą z elektrod, a punktem neutralnym (montaż monopolarny) lub między dwoma elektrodami (montaż bipolarny).

Czytaj dalej

„Repetitio est mater studiorum” głosi łacińska sentencja. Jednak z pewnością wiele osób przekonało się, że stan posiadanej przez nas wiedzy nie zawsze jest wprost proporcjonalny do ilości powtórek, które fundujemy sobie w ramach „wkuwania” do egzaminu lub sprawdzianu. Od czego więc zależy efektywność procesu uczenia się? Jak odpowiednio zorganizować sobie czas i przestrzeń, aby nowe informacje zostały przyswojone w sposób trwały?

Czytaj dalej

Obecnie w Polsce wykorzystuje się coraz więcej urządzeń do neuroterapii, takich jak biofeedback, tDCS czy TMS. Prywatne i publiczne ośrodki coraz częściej decydują się na zakup tego typu aparatury. Poza prawnymi aspektami prowadzenia i korzystania z neuroterapii (Szewczyk i wsp. 2016) należy wziąć pod uwagę również konsekwencje zakupu i serwisowania sprzętu neuroterapeutycznego.

Czytaj dalej

Obecnie w Polsce wykorzystuje się coraz więcej urządzeń do neuroterapii, takich jak biofeedback, tDCS czy TMS. Prywatne i publiczne ośrodki coraz częściej decydują się na zakup tego typu aparatury. Poza prawnymi aspektami prowadzenia i korzystania z neuroterapii (Szewczyk i wsp. 2016) należy wziąć pod uwagę również konsekwencje zakupu i serwisowania sprzętu neuroterapeutycznego.

Czytaj dalej

Zgodnie z definicją podawaną przez Russell-Chapin i Chapin (2013) „neuroterapia jest formą neuromodulacji; neuromodulacja zaś oznacza zmianę w funkcjonowaniu neuronalnym”. Jest to dosyć szerokie określenie, które sugeruje, że neuroterapią można nazwać wszelkie oddziaływania mające na celu zmianę aktywności ośrodkowego układu nerwowego.

Czytaj dalej

Uczestnictwo w kulturze wysokiej wymaga pewnych predyspozycji, m.in. wysokiego poziomu funkcji percepcyjnych, wysokiego poziomu wykształcenia, oraz odpowiedniej wrażliwości emocjonalnej.

Czytaj dalej

6/6