Projektowanie badan psychologicznych z wykorzystaniem oprogramowania Inquisit

Koszt szkolenia: 1400,00 zł

Maksymalna liczba uczestników: 8 Dbamy o to, aby szkolenie miało wymiar pracy praktycznej i indywidualnych konsultacji, dlatego ograniczamy liczbę uczestników.

Certyfikat: Tak

Egzamin: Tak (przygotowanie procedury badawczej)

Indywidualne konsultacje po ukończeniu szkolenia: Tak

Czym jest Inquisit?

Oprogramowanie Inquisit pozwala na samodzielne tworzenie eksperymentów i kwestionariuszy w środowisku komputerowym oraz dokładny i przejrzysty zapis zebranych danych. Co ważne zaprojektowane badania można przeprowadzać zarówno za pośrednictwem Internetu jak i na komputerach stacjonarnych. Niezwykła zaletą programu Inquisit jest biblioteka ponad 250 gotowych procedur eksperymentalnych, stworzonych w oparciu o klasyczną literaturę z zakresu psycholog poznawczej i społecznej. Procedury te można samodzielnie modyfikować, co niezwykle upraszcza projektowanie  i przeprowadzanie własnych eksperymentów.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności i wiedzy umożliwiającej samodzielne projektowania procedur eksperymentalnych i kwestionariuszy z wykorzystaniem Inquisit oraz testowanie  i ocen jakości procedur stworzonych prze innych użytkowników programu.

Uczestnik, po ukończonym szkoleniu:

 • Zna logikę działania programu Inquisit
 • Potraf stworzyć dostosowaną do swoich potrzeb procedurę eksperymentalną lub kwestionariusz w oprogramowaniu Inquist
 • Wie jak wyświetlać różnorodne bodźce i modyfikować je
 • Wie jak randomizować próby eksperymentalne i zapewniać równoliczność warunków eksperymentalnych
 • Posiada wiedze o działaniu  pętli i zdań warunkowych if else
 • Potraf zrozumieć sposób w jaki “ myśli” komputer
 • Zna i rozumie logikę tworze komputerowych procedur eksperymenty w oprogramować inquist
 • Zna ograniczenia  związane z komputerowymi procedurami badawczych
 • Ma wiedze umawiające samodzielne modyfikowanie procedur dostępnych w bibliotece Inquiasit
 • Potrafi opisywać kod procedur w czytelny i zrozumiały sposób
 • Wie jak wykorzystywać poszczególne element kodu Inquist
 • Wie jak modyfikować atrybuty przypisane do poszczególnych elementów kodu
 • Wie gdzie znaleźć wiedz ulica dalsze rozwój.
 • Potrafi rozwiązywać problemy zwie z programowaniem procedur eksperymentalnych
 • Potrafi testować poprawność zaprogramowanej przez siebie procedur
 • Ma wiedze niezbędna by ocenić jakość procedur napisanych w Inquisit przez inne osoby

Plan ramowy szkolenia

Kurs ma charakter praktyczny. W pierwszej części warsztatów poprzez stworzenie prostej procedury mierzącej czas reakcji dokonany zostanie przegląd możliwości i ograniczeń oprogramowania Inquist. W drugiej części uczestnic będą zdobywać praktyczne umiejętności pracy z programem poprzez modyfikowanie klasycznych psychologicznych procedur badawczych dostępnych w bibliotece Inquisit. W trzeciej części zapoznamy się z różnymi elementami kodu Inqusit ułatwianymi wykonanie procedury. Kurs kończy samodzielne stworzenie przez uczestnika procedury eksperymentalnej z wykorzystaniem Inquisit.

Szkolenie trzeba rozpisać w dniach (bo musimy wynająć sale, a ludzie musza wiedzieć kiedy się zaczyna itd.)

Godzina
DZIEŃ I
09:30 – 10:00
Wstęp i przywitacie
10:00 – 10:15
Przerwa kawowa
10:15 – 11:00
Zapoznanie z interfejsem programu
11:00 – 12:00
Jak rozwiązać każdy problem? Omownie sposób radzenia sobie z problemami w Inquist.
12:00 – 12:15
Przerwa kawowa
12:15- 13:15
Elementy i atrybuty czyli logika działania programu Inquisit
13:15 – 13:45
Przerwa obiadowa
13:45 – 17:00
Tworzymy pierwszą własną procedurę – pomiar czasu reakcji prostej
Godzina
DZIEŃ II
09:30 – 11:30
Tworzenie własnej procedura Zadanie efekt Stroopa
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 – 12:45
Tworzeni własnego badania kwestionariuszowego – kwestionariusz samoceny Morrisa Rosenberga
12:45 – 13:15
Przerwa obiadowa
13:15 – 16:45
Tworzenie własnej procedura Zadanie Sternberga
Godzina
DZIEŃ III
09:30 – 11:30
Powtórka – próba samodzielne zaprogramowanie prostej procedury  wylosowanej z listy prostych procedur
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 – 12:45
Testowanie procedur
12:45 – 13:15
Przerwa obiadowa
13:15 – 14:45
Jak czytac kod? Przegląd możliwości Inquisit na podstawie analizy gotowych procedur dostępna w bibiotece zadań Inquisit
14:45 – 15.45
Egzamin
15:45 – 16:45
Zakończenie warsztatów, konsultacje indy dualne, pytania i odpowiedzi