SERWIS APARATURY MEDYCZNEJ

Zajmujemy się serwisem aparatur do neuroterapii i neurodiagnostyki, a w szczególności urządzeń służących do:

  • neurofeedbacku

  • biofeedbacku

  • EEG/QEEG

  • TMS

  • tDCS

Wykonujemy także okresowe przeglądy i naprawy urządzeń medycznych i niemedycznych, posiadających status “Conformité Européenne” (CE). Posiadamy uprawnienie do serwisowania wszystkich produkowanych na świecie wyżej wymienionych aparatur.

MOŻESZ U NAS ZAMÓWIĆ

  • obowiązkowy serwis aparatury medycznej – oprócz samego przeglądu i ewentualnej naprawy urządzenia przygotowujemy i wypełniamy wszystkie dokumenty jakie są wymagane przez ustawodawcę

  • opiekę serwisową przez cały rok

  • opiekę merytoryczną przez cały rok

  • aparaturę zastępczą (gdyby Twoja aparatura przestała działać)

Obecnie przepisy prawa nakładają w Polsce obowiązek przeprowadzania odpowiedniego serwisu i dokumentacji każdej użytkowanej aparatury medycznej.  Po więcej informacji zapraszamy do przeczytania naszego artukułu opublikowanego na łamach naukowego czasopisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Jeśli nie masz pewności, czy użytkowana przez Ciebie aparatura ma status medyczny lub jeśli chciałbyś zapytać o cenę usługi serwisowej dla konkretnej aparatury, skontaktuj się z nami.