Pola oznaczone * są wymagane.
*Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem kursów i akceptuję warunki uczestnictwa w kursie.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż administratorem danych jest Neurostimulus Marta Ratomska, dane zbierane są w celu umożliwienia dostępu do informacji na temat najnowszych metod diagnostyczno-terapeutycznych w dziedzinie neurotechnologii, podanie danych jest dobrowolne, a także, że przysługuje mi prawo dostępu oraz poprawiania moich danych.(art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn.zm.)

Powyższy formularz stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu. W celu potwierdzenia zgłoszenia w szkoleniu odpłatnym, prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia na konto bankowe Neurostimulus Marta Ratomska IDEA bank nr 70 1950 0001 2006 0016 4906 0001 w ciągu 3 dni roboczych od daty przesłania formularza umieszczając w tytule przelewu Imię i Nazwisko uczestnika oraz datę i rodzaj szkolenia. Pozostałą kwotę za szkolenie prosimy wpłacić zgodnie z Regulaminem szkoleń.