NEUROSTIMULUS

team

We are a team of passionate psychologists who fill the gap between psychological research and practice.

Being rooted in the scientific world we take responsibility for providing practitioners with evidence-based and up-to-date knowledge and reliable tools.

We have developed well-established relationships with various research centres across Europe. This allows us to provide innovative, yet proven solutions, workshops, devices and software. For over seven years we have been tangibly contributing to the improvement of cognitive psychology and other areas of science.

Our mission

Science development for practise development

That is why we set standards for the use of reliable and proven psychological tools in psychological practise
and in the research process.

acting based on

values

PROFESSIONALISM

We carry out all actions taken
by us, diligently devoting all our knowledge and skills.

EMPATHY

We care about the needs of each of our stakeholders.

DEVELOPMENT

We are constantly expanding the spectrum of our services in response to customer needs.

COOPERATION

In our activities, we care about the integration of the world of science with the world of practice.

Know our team

Managing Director, Trainer

Rafał Szewczyk, PhD

Doktor psychologii i założyciel firmy Neurostimulus oraz marki EI Expert. Posiada podwójny tytuł magistra – psychologii i ekonomii – oba zdobyte na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł doktora psychologii zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego badania dotyczyły wpływu treningu pamięci roboczej na racjonalność podejmowanych decyzji. Obecnie pracuje w Katedrze Psychologii Neurokognitywnej na UP w Krakowie. Prowadzi wykłady i konserwatoria między innymi z Diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej czy Biopsychologii.

Wieloletni terapeuta biofeedback i certyfikowany trener pamięci roboczej. Przeszedł szereg szkoleń z zakresu rehabilitacji procesów poznawczych.

Zapoczątkował ideę prowadzenia treningów poznawczych u osób uzależnionych od hazardu i obecnie współrealizuje na ten temat grant naukowy finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Brał także udział w realizacji grantu (na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie) dotyczącym wpływu treningu funkcji wykonawczych na podatność na złudzenia wzrokowe.

Jest autorem i współautorem artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach poświęconych neuroterapii oraz wspomaganiu rozwoju i rehabilitacji procesów poznawczych.

W firmie odpowiada za nadzór realizacji strategii biznesowej oraz wyznaczanie nowych kierunków rozwoju. Ponadto, pełni rolę Trenera realizując szkolenia w szeroko pojętym obszarze psychologii poznawczej i neuropsychologii.

W wolnych chwilach pływa lub uczy się grać na pianinie. Ciągle nie może się zdecydować, czy chce wystartować w olimpiadzie czy konkursie chopinowskim.

Dyrektor Operacyjny, Konsultant Merytoryczny

Marta Szewczyk

Jest psychologiem o ukończonej specjalności z psychologii klinicznej i osobowości. Niebawem będzie broniła tytułu doktora w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W pracy naukowej zajmuje się uczeniem mimowolnym oraz jego wpływem na sprawność procesów uwagowych. Wykorzystuje do tego neuroobrazowanie elektrycznej aktywności mózgu (EEG) w paradygmacie potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniem (ERPs). Jest laureatką konkursu Preludium 11 (fundator: Narodowe Centrum Nauki), w wyniku którego otrzymała 3-letni grant na realizację projektu badawczego. Swoje badania prowadzi we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Niemcy).

Chętnie sięga po literaturę naukową z zakresu skuteczności metod wspomagających procesy pamięciowe oraz na temat wpływu treningu muzycznego na rozwój zdolności językowych. Sama jest także autorką publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W firmie zajmuje się nadzorem realizacji planów krótko i długoterminowych, analizą i optymalizacją procesów oraz wdrażaniem nowych rozwiązań. Dodatkowo, prowadzi szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Prywatnie, jako tancerka zespołu hip-hopowego zdobyła Mistrzostwo Polski w kategorii formacje.

Operational Director, substantive Consultant

Marta Szewczyk, PhD

Jest psychologiem o ukończonej specjalności z psychologii klinicznej i osobowości. Obroniła tytułu doktora w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W pracy naukowej zajmuje się uczeniem mimowolnym oraz jego wpływem na sprawność procesów uwagowych. Wykorzystuje do tego neuroobrazowanie elektrycznej aktywności mózgu (EEG) w paradygmacie potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniem (ERPs).

Jest laureatką dwóch konkursów Narodowe Centrum Nauki: (1) Preludium 11, w wyniku którego otrzymała 3-letni grant na realizację projektu badawczego oraz (2) Etiuda 5, w ramach którego odbyła 6-miesięczny staż naukowy w laboratorium EEG na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Niemcy).

Chętnie sięga po literaturę naukową z zakresu skuteczności metod wspomagających procesy pamięciowe oraz na temat wpływu treningu muzycznego na rozwój zdolności językowych. Sama jest także autorką publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W firmie zajmuje się nadzorem realizacji planów krótko i długoterminowych, analizą i optymalizacją procesów oraz wdrażaniem nowych rozwiązań. Dodatkowo, prowadzi szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Prywatnie, jako tancerka zespołu hip-hopowego zdobyła Mistrzostwo Polski w kategorii formacje.O

MANAGER FOR PSYCHOLOGICAL PROJECTS

Karolina Janik

Ukończyła studia magisterskie z Psychologii oraz licencjackie z Zarządzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zawodowo związana z obszarem nauki oraz biznesu, a zwłaszcza z obszarem HR. Ponadto, jest wykładowcą na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Doktorantka w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Obszary zainteresowań naukowych: inteligencja emocjonalna, znaczenie emocji i motywacji w pracy, zarządzanie emocjami.

W Neurostimulus odpowiada za realizację strategii biznesowej, koordynację realizacji projektów, zarządzanie projektami oraz wdrażanie nowych inicjatyw.

Ukończyła kurs masażu i odnowy biologicznej, pasjonatka fotografii.

Substantive expert, trainer

Andrzej Cudo, PhD

Jestem doktorem psychologii i licencjatem zarządzania, beneficjentem grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi badania nad szeroko rozumianą kontrolą poznawczą, w tym nad jej neuronalnymi korelatami oraz funkcjonowaniem poznawczym osób  uzależnionych od Internetu. Ponadto w zakresie jego zainteresowań naukowych znajduje się statystyczna analiza danych oraz problematyka uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych.

W firmie odpowiada za prowadzenie szkoleń, a prywatnie, robi wspaniałe drinki.

Ekspert Merytoryczny, Trener

dr Andrzej Cudo

Jestem doktorem psychologii i licencjatem zarządzania, beneficjentem grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi badania nad szeroko rozumianą kontrolą poznawczą, w tym nad jej neuronalnymi korelatami oraz funkcjonowaniem poznawczym osób  uzależnionych od Internetu. Ponadto w zakresie jego zainteresowań naukowych znajduje się statystyczna analiza danych oraz problematyka uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych.

W firmie odpowiada za prowadzenie szkoleń, a prywatnie, robi wspaniałe drinki.

Mario 2
Substantive expert, consultant

Mariusz Wołońciej, PhD

Jest adiunktem w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Autor wielu artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych oraz kilku wyróżnionych monografii (w języku polskim, angielskim i hiszpańskim). Specjalizuje się w obszarze kultury organizacyjnej, podnoszenia efektywności procesów pracy (lean management certyfikat EY), zarządzania międzykulturowego i roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu. Wielokrotny stypendysta programu Prometeo, KAAD: Freie Universität i Alice Salomon University of Applied Sciences, Berlin, kierownik wielu projektów badawczo-rozwojowych dla SENESCYT i Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Ecuador. Posiada doświadczenie jako konsultant w modelowaniu procesów i optymalizacji m.in. w obszarze przemysłu ciężkiego, automotive, handlu i logistyki. Pełni rolę krajowego koordynatora World Associación for Psychosocial Rehabilitation w Ekwadorze (18 wyjazdów humanitarno-rozwojowych) oraz visitting professor wielu prestiżowych uczelni w 7 krajach Europy, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu. Ponadto, jest laureatem konkursu Humboldt Stiftung na najlepszy projekt badawczy oraz autorem artykułu roku 2019 wyróżnionego w Journal for Organizational Change Management. Od 10 lat prowadzi autorskie warsztaty stolarskie dla ojców i synów (Deska do Deski) w Fundacji Sto Posiech.

W firmie Neurostimulus pełni rolę eksperta merytorycznego, konsultanta i analityka przy projektach realizowanych w środowisku biznesowym.

Prywatnie uwielbia biegać i spędzać czas pod gwiazdami w gorącej bani. Z obserwacji wiemy, że mimo zwiększania temperatury wody efekt „gotującej żaby” u niego nie występuje.

Substantive expert, trainer

Konrad Kulikowski, PhD

Absolwent Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Interesuje się możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie realizacji badań naukowych. By lepiej zrozumieć współcześnie dostępne metody gromadzenia i przetwarzania danych ukończył studia podyplomowe: Systemy baz danych na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Aktualnie prowadzi badania nad relacjami pomiędzy funkcjonowaniem poznawczym a różnymi wymiarami dobrostanu pracowników.  Najbardziej ekscytującym go pytaniem  badawczym jest to, w jaki sposób sprawność funkcjonowania pamięci roboczej wiąże się z zaangażowaniem w pracę.

W firmie odpowiada za prowadzenie szkoleń dla badaczy, tworzenie procedur oraz konsultacje merytoryczne dotyczące prowadzenia eksperymentów.

Na uczelnię zawsze przyjeżdża swoim rowerem, a w razie potrzeby potrafi naprawić nawet siodełko.

lawyer

Paweł Szewczyk, PhD

Jest adwokatem, doktorem prawa i adiunktem na Uniwersytecie Opolskim. Posiada podwójny tytuł magistra z prawa, pedagogiki oraz licencjat z filologii.  Ukończył Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. W ramach programów wymiany studenckiej uczestniczył w kursach językowych organizowanych przez Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu oraz Uniwersytet Moskiewski. Dodatkowo prowadzi prywatną praktykę adwokacką.

Oprócz nadzorowania działu prawnego w firmie Neurostimulus zajmuje się zagadnieniami prawnymi odpowiedzialności terapeutów i neuroterapeutów.

W czasie wolnym jest świetnym partnerem do tańca.

PRAWNIK

dr Paweł Szewczyk

Jest adwokatem, doktorem prawa i adiunktem na Uniwersytecie Opolskim. Posiada podwójny tytuł magistra z prawa, pedagogiki oraz licencjat z filologii.  Ukończył Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. W ramach programów wymiany studenckiej uczestniczył w kursach językowych organizowanych przez Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu oraz Uniwersytet Moskiewski. Dodatkowo prowadzi prywatną praktykę adwokacką.

Oprócz nadzorowania działu prawnego w firmie Neurostimulus zajmuje się zagadnieniami prawnymi odpowiedzialności terapeutów i neuroterapeutów.

W czasie wolnym jest świetnym partnerem do tańca.

Service engineer

Wiesław Ratomski

Jest inżynierem i serwisantem z długoletnim stażem. Zajmuje się on naprawą oraz serwisem urządzeń automatyki i aparatury medycznej. Posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

W zespole Neurostimulus odpowiada za poprawne działanie aparatury medycznej.

Marzy, żeby emeryturę spędzić w Kalifornii.

Substantive consultant, trainer

Marta Jaśkiewicz

Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ze specjalnością kliniczną. Interesuje się szeroko rozumianą psychologia poznawczą, szczególnie w kontekście neuropsychologii.

Problemy badawcze, które podejmuje w badaniach naukowych, dotyczą głównie wpływu doświadczeń związanych z muzyką na funkcjonowanie mózgu. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu badań EEG, szczególnie wykorzystujących metodę potencjałów wywołanych (ERP). Dodatkowym obszarem jej zainteresowań są analizy statystyczne. Ukończyła liczne szkolenia związane z diagnostyką i neurorehabilitacją zaburzeń związanych z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Obecnie doktorantka w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat czynników modyfikujących percepcję muzyki u laików i ekspertów muzycznych.

W firmie zajmuje się prowadzeniem szkoleń z obszaru EEG oraz wykonywaniem analiz statystycznych.

Konsultant Merytoryczny, Trener

Marta Jaśkiewicz

Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ze specjalnością kliniczną. Interesuje się szeroko rozumianą psychologia poznawczą, szczególnie w kontekście neuropsychologii.

Problemy badawcze, które podejmuje w badaniach naukowych, dotyczą głównie wpływu doświadczeń związanych z muzyką na funkcjonowanie mózgu. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu badań EEG, szczególnie wykorzystujących metodę potencjałów wywołanych (ERP). Dodatkowym obszarem jej zainteresowań są analizy statystyczne. Ukończyła liczne szkolenia związane z diagnostyką i neurorehabilitacją zaburzeń związanych z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Obecnie doktorantka w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat czynników modyfikujących percepcję muzyki u laików i ekspertów muzycznych.

W firmie zajmuje się prowadzeniem szkoleń z obszaru EEG oraz wykonywaniem analiz statystycznych.

DESIGNER OF RESEARCH LABORATORIES
AND THERAPEUTIC OFFICES

Jagoda Ciechan

Jest absolwentką Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej na kierunku Architektura. Doświadczenie pracy w zawodzie zdobywa od 2013 roku. Pracowała w czterech lubelskich biurach architektonicznych. Obecnie prowadzi własną praktykę zajmując się projektami z zakresu architektury wnętrz.

Jako studentka odbyła półroczną wymianę studyjną na VIA University College w Horsens w Danii, gdzie zgłębiała wiedzę na temat zrównoważonego projektowania. Podczas studiów czynnie zaangażowana w działanie Koła Młodych SARP oraz Koła Architektury i Budownictwa Naturalnego. Uczestniczka licznych warsztatów studenckich.

W swojej pracy stara się łączyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w myśl architektury przyjaznej środowisku.

Marketing specialist

Milena Jasińska

Z wykształcenia architekt, z doświadczenia także organizatorka wydarzeń, członkini wolontariatu, malarka, graficzka komputerowa oraz podróżniczka. 

W zespole odpowiada za kreację i realizację strategii marketingowej, prowadzenie mediów społecznościowych, tworzenie materiałów promocyjnych oraz dbanie o wizerunek w sieci. 

Uwielbia grafiki wielkoformatowe, jazdę na rolkach oraz domowe wypieki.