Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność i zależy nam, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą witrynę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119. str. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Neurostimulus Sp. z o.o. (adres: ul. Kręta 2/4, 20-341 Lublin, NIP 9462683937, bok@neurostimulus.pl, tel. +48 514 722 090) reprezentowany przez Martę i Rafała Szewczyków.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionych przez Ciebie usług, tj. w zależności od twojego zamówienia może być to:
  • udział w szkoleniach,
  • sprzedaż aparatury,
  • dostarczanie zamawianych treści newsletterowych.
 3. W wyżej wskazanych wyżej celach przetwarzamy odpowiednio następujące dane:
  • imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, wykształcenie, telefon, adres e-mail, adres fakturowania,
  • imię i nazwisko/nazwa i NIP odbiorcy faktury, adres fakturowania, telefon, adres e-mail,
  • imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) ww. Rozporządzenia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony (tj. między Tobą a spółką),
  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, z usług których korzystamy, tj.:
  • dostawca płatności,
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
  • hostingodawca,
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
  • biuro księgowe,
  • Poczta Polska, firmy kurierskie,
  • portale społecznościowe.
 7. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 9. Masz prawo do:
  • żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wykonania zamawianych przez Ciebie usług.
 11. Nasza witryna, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
  • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej,
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
 12. W tej witrynie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
  • statystycznym,
  • udostępniania funkcji witryny.
 13. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto, odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 14. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.