NEUROSTIMULUS

Baza wiedzy

Jesteśmy zespołem pasjonatów, których celem jest budowanie mostów między nauką i praktyką psychologiczną.

Dlatego dzielimy się z Wami wiedzą, która odpowie na najczęstsze pytania związane z metodami biofeedback, EEG i innymi.

Co to jest QEEG?

Co to jest QEEG?

Zanim padnie odpowiedź na pytanie o to, co to jest badanie QEEG, zastanówmy się, czym jest badanie EEG. Otóż EEG, czyli elektroencefalogram, jest to zapis czynności bioelektrycznej mózgu mierzonej z powierzchni czaszki. Elektrody umieszczone na głowie osoby badanej rejestrują bardzo małe napięcia, rzędu mikrowoltów (milionowe części wolta), mierzone między każdą z elektrod, a punktem neutralnym (montaż monopolarny) lub między dwoma elektrodami (montaż bipolarny).

Czytaj dalej

TECHNIKI EFEKTYWNEJ NAUKI

TECHNIKI EFEKTYWNEJ NAUKI

„Repetitio est mater studiorum” głosi łacińska sentencja. Jednak z pewnością wiele osób przekonało się, że stan posiadanej przez nas wiedzy nie zawsze jest wprost proporcjonalny do ilości powtórek, które fundujemy sobie w ramach „wkuwania” do egzaminu lub sprawdzianu. Od czego więc zależy efektywność procesu uczenia się? Jak odpowiednio zorganizować sobie czas i przestrzeń, aby nowe informacje zostały przyswojone w sposób trwały?

Czytaj dalej

NEURONAUKA W SŁUŻBIE EDUKACJI – HIT CZY KIT?

NEURONAUKA W SŁUŻBIE EDUKACJI – HIT CZY KIT?

Obecnie w Polsce wykorzystuje się coraz więcej urządzeń do neuroterapii, takich jak biofeedback, tDCS czy TMS. Prywatne i publiczne ośrodki coraz częściej decydują się na zakup tego typu aparatury. Poza prawnymi aspektami prowadzenia i korzystania z neuroterapii (Szewczyk i wsp. 2016) należy wziąć pod uwagę również konsekwencje zakupu i serwisowania sprzętu neuroterapeutycznego.

Czytaj dalej

Prawne aspekty użytkowania i serwisowania aparatury do neuroterapii

Prawne aspekty użytkowania i serwisowania aparatury do neuroterapii

Obecnie w Polsce wykorzystuje się coraz więcej urządzeń do neuroterapii, takich jak biofeedback, tDCS czy TMS. Prywatne i publiczne ośrodki coraz częściej decydują się na zakup tego typu aparatury. Poza prawnymi aspektami prowadzenia i korzystania z neuroterapii (Szewczyk i wsp. 2016) należy wziąć pod uwagę również konsekwencje zakupu i serwisowania sprzętu neuroterapeutycznego.

Czytaj dalej

Prawne aspekty prowadzenia i korzystania z neuroterapii

Prawne aspekty prowadzenia i korzystania z neuroterapii

Zgodnie z definicją podawaną przez Russell-Chapin i Chapin (2013) „neuroterapia jest formą neuromodulacji; neuromodulacja zaś oznacza zmianę w funkcjonowaniu neuronalnym”. Jest to dosyć szerokie określenie, które sugeruje, że neuroterapią można nazwać wszelkie oddziaływania mające na celu zmianę aktywności ośrodkowego układu nerwowego.

Czytaj dalej

Czy warto uczyć dzieci muzyki?

Czy warto uczyć dzieci muzyki?

Uczestnictwo w kulturze wysokiej wymaga pewnych predyspozycji, m.in. wysokiego poziomu funkcji percepcyjnych, wysokiego poziomu wykształcenia, oraz odpowiedniej wrażliwości emocjonalnej.

Czytaj dalej