CERTYFIKAT SZKOLENIA

SZKOLENIE

NEURODYDAKTYKA

Mimo rosnącej wśród praktyków popularności szkoleń z zakresu Neurodydaktyki w środowisku badawczym nie cieszą się one dobrą sławą (zob. https://neurostimulus.pl/neuronauka-w-sluzbie-edukacji-2). Zbyt pochopne próby przekucia wyników badań naukowych do praktyki szkolnej są bowiem narażone z jednej strony na zbyt daleko idące uproszczenia i zniekształcenia wiedzy o skomplikowanych mechanizmach biologicznych, zaś z drugiej strony na niską wartość aplikacyjną wniosków wyciąganych z poszanowaniem specyfiki i ograniczeń konkretnych projektów badawczych. Z racji naszej ekspertyzy w dziedzinie badań nad mózgiem w sposób rzetelny przedstawiamy możliwości a także ograniczenia wykorzystania wiedzy z obszaru neuronauk w praktyce edukacyjnej. Zwrócimy uwagę na mity powstałe wokół neurodydaktyki oraz zaproponujemy autorskie koncepcje i metody wspierania efektów uczenia się i nauczania oparte na wynikach naszych własnych działań naukowych i dydaktycznych.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu:

Maksymalna liczba uczestników: 18

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Terminy szkoleń październik/grudzień 2021:

06-07.10 & 28-29.10
13-16.12

Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnym miejscu na terenie UE również dla mniejszych grup. W celu ustalenia terminu, ceny i miejsca – zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie stacjonarne

1600zł/osobę

Szkolenie online

1600zł/osobę

PROGRAM SZKOLENIA

najbliższe terminy

Zapisz się na szkolenie

POZNAJ SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Skontaktuj się z nami