CZY WARTO UCZYĆ DZIECI MUZYKI?

Autorzy: Rafał Szewczyk, Marta Ratomska,  

Źródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(24), str. 81-89 

Abstrakt

Uczestnictwo w kulturze wysokiej wymaga pewnych predyspozycji, m.in. wysokiego poziomu funkcji percepcyjnych, wysokiego poziomu wykształcenia, oraz odpowiedniej wrażliwości emocjonalnej. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że jedną z form kształtowania gotowości do uczestnictwa w kulturze wysokiej może być trening muzyczny. Jest to możliwe m. in. dzięki coraz częściej dostrzeganym powiązaniom między muzyką a językiem. Na podstawie wyników badań wykorzystujących technologię neuroobrazowania zostaną omówione mechanizmy kształtowania gotowości percepcyjnej, poznawczej i emocjonalnej do uczestnictwa w kulturze wysokiej. 

Abstract 

Participation in high culture requires certain predispositions, including high level of perceptual function, high level of education, and appropriate emotional sensitivity. The purpose of this article is to show that musical training can be one of the forms of shaping the readiness to participate in high culture. It is possible, inter alia, due to the relationship between music and language, which is increasingly emphasized in psychological litterature. Based on the results of the studies using neuroimaging technology, the mechanisms of forming these predispositions to participation in high culture will be discussed. 

Słowa kluczowe: kultura wysoka, trening muzyczny, język, neuropsychologia